Workshops tijdens het Internationaal Lied festival 2017.

Het Internationaal Liedfestival Zeist staat niet alleen garant voor een feestelijke week vol van mooie liedkunst op het hoogste niveau. Ook voor amateurzangers is plaats, en kinderen en jongeren uit de regio komen door het festival op een bijzondere manier in aanraking met wat toch de meest toegankelijke vorm van muziek maken blijft: zingen!

Een aantal projecten geeft hieraan invulling:

  1. Themalessen ‘klassieke zang Duitsland/Oostenrijk’ voor groepen 7/8 primair onderwijs
  2. Koorzang-workshops voor bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, m.m.v. Gerard Beemster, dirigent diverse koren en koorleider Kathedrale Koor Utrecht
  3. Hertaalproject Schubertlied met en voor scholen voor voortgezet onderwijs (vakken muziek, kunst, Duits)
  4. Bezoeken aan de Mastercourse voor leerlingen primair onderwijs en voortgezet onderwijs en studenten conservatoria
  5. Workshop Muziek op Schoot I en II
  6. Workshop voor Amateurzangers
  7. Open Podium voor Amateurzangers
  8. Workshop Zingen voor Zwangeren
  9. Workshop Technische Tips voor Koorzangers

 

Nadere informatie over deze projecten: ILFZ 2017 plan educatie en participatie