missie

Iedereen zingt. Voor zichzelf, voor anderen of met anderen. Zingen is de meest directe wijze van muziek maken. Liederen – of ze nu honderden jaren oud zijn, of vandaag gecomponeerd – geven het meest direct de menselijke zielenroerselen weer. En daarom is er het Internationaal Lied Festival Zeist: om de liedkunst toegankelijk te houden en te ontwikkelen.

Het Internationaal Lied Festival Zeist werd voor het eerst in 2016 georganiseerd. In de jaren daarna groeide het uit tot een toonaangevend evenement dat een groot publiek trekt. In die korte tijd heeft het zich ontpopt tot een uniek platform voor het kunstlied in Nederland, dat genieten van klassieke liederen en het doorgeven van kennis en kunde tot zijn speerpunten heeft gemaakt. Inmiddels behoort festival tot de top van de Europese liedfestivals.

inspiratie in de natuur

Het festival vindt plaats op een inspirerende locatie in het lommerrijke hart van Zeist. Daar liggen op steenworp afstand van elkaar Slot Zeist en de kerk van de Evangelische Broedergemeente die de centrale festivallocatie is. Deze zaal is een juweeltje, bekend van onder meer het Netwerk Oude muziek en de Zeister Muziekdagen. Hij is geliefd bij zowel musici als publiek, die hem roemen om zijn intieme ambiance en de heldere akoestiek die garant staat voor een onvergetelijke luisterervaring. De combinatie van de liedkunst, waarin de natuur vaak zo’n prominente plaats inneemt, en de locatie garanderen urenlang luisterplezier.

tradities levend houden en vernieuwen

Het samenbrengen van de absolute wereldtop in liedkunst met internationale ‘rising stars’, lokale talenten en amateurzangers staat garant voor een veelzijdig festival met aandacht voor de rijke traditie van de liedkunst en ruimte voor vernieuwing. In combinatie met de randprogrammering – met onder meer talkshows, lezingen, een rondleiding, lunchrecitals en een film – wordt het festival een feestelijke week.

Een belangrijke pijler onder het festival is de openbare internationale masterclass voor liedduo’s. De openbare sessies die plaatsvinden in de ochtend en middag, bieden de vele bezoekers een uniek kijkje in de ontwikkeling van jonge zangers en pianisten. Topsolisten van nu geven hun kennis en bezieling door aan de wereldsterren van morgen. De lezingen, inleidingen op de recitals en de masterclass dragen allemaal bij aan de focus op verdieping, vernieuwing en talentontwikkeling.

artistieke leiding en visie

Maar een liedfestival is zijn naam alleen waardig door de mensen die het dragen. In de eerste plaats is dat onze artistiek leider van het eerste uur: Robert Holl. Zonder overdrijven is hij een van de grootste zangers en pedagogen van onze tijd. Al ruim vijftig jaar raakt hij het publiek met zijn fantastische stem en expressie. Zijn inspiratie wordt voor iedereen voelbaar als hij solo of samen met zijn ensembles optreedt en wanneer hij masterclasses verzorgt.

Holls inspiratie reikt verder dan zijn stem van wereldklasse en zijn jarenlange samenwerking met talloze zangers, pianisten en andere musici van topniveau. Door zijn jarenlange studie van het liedrepertoire en de poëzie ontwikkelde hij een unieke visie op de liedkunst, waarin hij die ziet als een mogelijkheid om de humaniteit en Freundschaftlichkeit tussen mensen te bevorderen. De componist Schubert en de dichter Goethe zijn hierin centrale figuren, maar zijn kennis van het totale repertoire is onovertroffen en levert de meest doorleefde uitvoeringen op.

Robert Holl droeg zijn visie op kunst en musiceren al met verve over op generaties zangers en pianisten. In Nederland en daarbuiten zijn bariton Henk Neven en pianist Hans Eijsackers vooraanstaande musici die zijn boodschap verder dragen. Samen met Robert Holl bereidden zij de programmering van het festival van 2022 voor en namen daaropvolgend de artisitieke leiding van hem over.

organisatie

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist is opgericht op 5 juni 2015. De organisatie is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie en past deze toe c.q. heeft acties in haar beleid opgenomen om de uitgangspunten en aanbevelingen van deze codes te implementeren.

In het bestuur zijn alle functies geborgd op het gebied van programmering, educatie, marketing, organisatie en financiën. Daarnaast werkt het festival met enkele freelance medewerkers (programmering, publiciteit, fotografie, fondsenwerving, kaartverkoop, boekhouding) en enkele tientallen vrijwilligers.

Samenstelling bestuur
Jef Oomen, voorzitter 
Steven Matthijsen, vicevoorzitter 
Wim Bekkers, secretaris
Frans Eggink, penningmeester
Marcel Jansen, artistieke zaken
Lucie Spreij, coördinatie vrijwilligers, educatie en participatie

In memoriam: Aat Klompenhouwer (1941-2020)
Spil en motor van het eerste uur

Artistieke leiding
Henk Neven, bas-bariton
Hans Eijsackers, pianist

Zakelijke leiding
Yara Deuss

Medewerkers
Wilgehof+Sodaar / publiciteit, programmaboek en website
Susan Dorrenboom / programmatoelichtingen
Robert Andriessen / programmatoelichtingen
Mel Boas / fotografie
Evelyne de Kroon / fondsenwerving
Gabi Jonker / boekhouding

Beschermvrouwe / beschermheer
Elly Ameling, sopraan
Robert Holl, bas-bariton

Ambassadeur
Maartje van Weegen, presentatrice
Raoul Steffani, bariton

Comité van Aanbeveling
Gerlach Cerfontaine, hoogleraar Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht
Huub van Dael, vm. directeur Concertzaal De Doelen
Koos Janssen, Burgemeester Zeist
Maurice Lammerts van Bueren, pianist
Jard van Nes, zangeres
Alexander Rinnooy Kan, vm. Lid Eerste Kamer D66 en Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Jos Schillings, directeur HKU Utrechts Conservatorium
Paul Schnabel, vm. Lid Eerste Kamer D66 en vm. kroonlid van de Sociaal-Economische Raad
Ed Spanjaard, dirigent en pianist.

culturele ANBI​

De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

ANBI Informatie
RSIN nummer: 8552 67 318

doelstelling

Het Internationaal Lied Festival Zeist is in korte tijd zowel nationaal als internationaal een toonaangevend festival geworden. Het geeft een podium aan nationale en internationale topmusici en aan veelbelovend jong talent. Het festival richt zich op de klassieke zangkunst en is voor een breed publiek toegankelijk. Door het organiseren van de masterclass en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici en scholen stimuleert het festival talentontwikkeling. Zang, de oervorm van de muziekkunst, krijgt het podium dat zij verdient.

Het Internationaal Lied Festival Zeist wordt jaarlijks in mei georganiseerd. Pianist Hans Eijsackers en bariton Henk Neven vormen als duo de artistieke leiding.

beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting laat zich adviseren door professionals uit het veld. In de begroting houden we rekening met de inhuur van medewerkers voor bijvoorbeeld programmering, publiciteit, kaartverkoop en boekhouding. De organisatie maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van enthousiaste vrijwilligers.

informatie

beleidsplan
Inhoudelijk Plan ILFZ 2022

activiteitenverslag
Jaarverslag ILFZ 2021

jaarrekening ILFZ
Jaarrekening ILFZ 2021

kvk nummer
63509660

iban
NL03 SNSB 0925 0975 43
NL18 RABO 0317 1327 92

Contactgegevens
Cor Ruyslaan 12
3584 GD Utrecht
06 – 53 13 13 34
info@ilfz.nl

historie

De eerste editie van het Internationaal Lied Festival Zeist vond plaats van dinsdag 17 tot en met zondag 22 mei 2016. Verantwoordelijk voor het festival is de Stichting Internationaal Lied Festival Zeist. De stichting werd op 5 juni 2015 opgericht. De eerste editie van het festival was geheel gewijd aan de ultieme liedcomponist Franz Schubert.

Doel
Het lied (weer) op de kaart zetten in Nederland voor een breed publiek, dat is de centrale missie van het Internationaal Lied Festival Zeist. Door het organiseren van een jaarlijks festival. Door het leggen van vernieuwende verbindingen tussen de rijke traditie en moderne interpretatie. Door hedendaagse internationaal gerenommeerde liedvertolkers in contact te brengen met nieuwe generaties. Door het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van klassieke muziek. Door het publiek niet alleen de gelegenheid te geven luisterend te genieten, maar ook zelf actief deel te nemen aan het festival. Door te kiezen voor een sfeervolle en groene locatie met een fantastische akoestiek, op een centrale, goed bereikbare plek in het land: de Kerk van de Evangelische Broedergemeente in de lommerijke omgeving van Slot Zeist. Zie hier de doelstellingen van dit nieuwe initiatief. Dat roept de vraag op hoe dit initiatief tot stand gekomen is?

de kiem ligt in Zeist​

Initiatiefnemer Steven Matthijsen: “In juli 2014 zei ik tegen mijn vrouw Marjon: ‘De menselijke stem is toch eigenlijk het mooiste instrument.’ Niet voor niets zijn er pianopedagogen die zeggen dat een pianist eigenlijk ook moet leren zingen om goed te kunnen spelen. Ook wordt de cello – mijn eigen instrument – vaak beschouwd als het meest zangerige van alle instrumenten. Herinneringen aan mijn zanglessen tijdens mijn studententijd kwamen boven. Zo heb ik op onze trouwdag voor Marjon nog Du holde Kunst, ich danke dir van Franz Schubert gezongen.

Vanuit de Zeister Muziekdagen kende ik Marcel Jansen. Hij was directeur van de Zeister Muziekschool dat in die tijd zijn 75-jarig bestaan vierde. Marcel die, zo bleek, zelf graag en veel zingt, was enthousiast over het plan voor een liedfestival en met hem heb ik een aantal sessies gehouden om het idee verder vorm te geven.

 In het voorjaar van 2015 kwam ik in contact met Aat Klompenhouwer, de voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Lied en zeer betrokken bij alles wat er speelt rond het klassieke lied. Aat speelde zelf ook met gedachte voor een festival en ik was blij dat hij ook direct enthousiast was: met al zijn jarenlange nationale en internationale contacten waaronder die met Robert Holl en Elly Ameling, was Aat vanzelfsprekend de ideale man voor artistieke zaken. Robert Holl was overigens geen onbekende, want hij heeft in het verleden ook opgetreden in het kader van de Zeister Muziekdagen.

En zo hadden we binnen enkele maanden niet alleen een compleet liedfestivalbestuur, maar ook een vriendenstichting bij elkaar. Vanaf de zomer van 2015 hebben we hard gewerkt en in mei 2016 vond het eerste festival plaats. Een festival van internationale allure, onder de bezielende, artistieke leiding van Robert Holl.”

Na het eerste festival volgden jaarlijks enthousiast ontvangen edities. 2020 had een feestelijk jaar moeten worden, maar het eerste lustrum moest worden afgezegd vanwege de coronapandemie en in september overleed Aat Klompenhouwer. Twee gebeurtenissen met een grote impact. Maar het festival staat als een huis en heeft in korte tijd een vooraanstaande plek verworven in het Nederlandse en Europese muzieklandschap. Na vijf succesvolle edities te hebben geleid, heeft Robert Holl in 2022 de artistieke leiding overgedragen aan Henk Neven en Hans Eijsackers.