Mastercourse tijdens het Internationaal Lied Festival 2017.

Aanmelden/Anmelden/Apply: Vóór/Vor/Before 15 maart 2017

 

CV en geluidsopname / Lebenslauf und Tonaufnahme / CV and recording via e-mail: mastercourse@ilfz.nl

Meer informatie/ Mehr informationen/ More information:

Uitgebreide informatie Mastercourse voor Lied-duo’s

Detaillierte Informationen Mastercourse für Lied-Duos

Extensive information Mastercourse for Singer-Pianist Duos

 

Lijst van liederen om uit te kiezen / list of lieder to be chosen from / Liste der Lieder zur Auswahl: Lieder

Inhoud Mastercourse

 

Gedurende het festival geven Robert Holl en Elly Ameling de Mastercourse.

De Mastercourse duurt drie dagen, dinsdag 16 tot en met donderdag 18 mei 2017, 10 – 17.00 uur. Zes duo’s van zanger en pianist nemen deel aan de Mastercourse. Alle duo’s hebben een aantal door de docenten opgegeven liederen van Schubert, Haydn, Mozart en Beethoven ingestudeerd. Ieder duo krijgt circa een uur les per dag, in principe drie duo’s ’s ochtends en drie duo’s ’s middags.

De Mastercourse start elke dag met een lezing door Deen Larsen, directeur van het Franz Schubert Instituut, Baden bij Wenen (9.30 – 10.20 uur). De Mastercourse wordt elke ochtend gegeven door Elly Ameling, op dinsdag- en donderdagmiddag door Robert Holl en op woensdagmiddag door Hans Eijsackers. De Mastercourse wordt afgerond met een Slotconcert door de deelnemers aan de Mastercourse op vrijdag 19 mei 2016 (16.00 – 18.00 uur).

Achtergrond en aanpak

 

Schubert

Voor jonge zangers en hun begeleiders is het van doorslaggevend belang om in ontwikkeling te blijven na afloop van hun professionele studie. De Mastercourse voorziet daarin. Deze voor het publiek toegankelijke interpretatiecursus is nadrukkelijk bestemd voor liedduo’s en behandelt zanger en begeleider als een onlosmakelijke eenheid. Een dergelijke benadering is van belang, gelet op de dikwijls eenzijdige aandacht voor de vocale aspecten van het liedvak.
In het klassieke lied smelten de muzikale en poëtische gedachten van de componist volkomen samen. Om hier een optimale interpretatie aan te kunnen geven is een eerste vereiste dat vocalisten hun verbeeldingskracht ontwikkelen.

 

Daarom stimuleren de docenten Elly Ameling, Robert Holl en Hans Eijsackers bij de zangers het voorstellingsvermogen; verbeelding stelt de zanger immers in staat om uitdrukking te geven aan de thematiek van de liedtekst, aan een fijnzinnige uiting van emoties en aan taalnuances. Zij besteden aandacht aan het verschil in stemgebruik (veelkleurigheid in de stem), klemtonen, expressie, emotie en lichaamstaal, in relatie tot de verschillende tekstbelevingen. Ook tonen zij aan dat een pianist een zanger wel degelijk kan stimuleren; door impulsen te geven of soms juist door tegengestelde kleuren aan te brengen.
Het respect waarmee de docenten van deze Mastercourse de liedkunst tegemoet treden zal waarneembaar zijn tijdens hun podiumoverleg met de liedduo’s. Hun kennis van de liederen van Schubert, Haydn, Mozart en Beethoven verleent de Mastercourse bij voorbaat een bijzonder karakter.