Internationaal Liedfestival Zeist, Schubert

Internationaal Lied Festival Zeist

Dinsdag 16 mei tot en met zondag 21 mei 2017

In mei 2017 vindt de tweede editie plaats van het Internationaal Lied Festival Zeist.
Artistiek leider Robert Holl heeft een veelzijdig programma samengesteld rond het thema “Schubert en zijn voorgangers”; Haydn, Mozart en Beethoven.
Wereldvermaarde zangers en pianisten treden op, naast en met amateurs en ‘rising stars’. Aanstormend talent neemt deel aan de International Mastercourse. Inspirerende inleidingen, een film, een wandeling met lunchconcert: het verklanken van emoties komt in al zijn diversiteit aan bod.
Internationaal Liedfestival Zeist, Broederkerk ZeistFestivallocatie is de prachtige kerk van de Evangelische Broedergemeente in de groene omgeving van Slot Zeist.

Zo ontstaat een week lang de perfecte intieme ambiance waar de liedkunst volledig tot zijn recht komt.

Locatie Internationaal Lied Festival Zeist

De locatie voor alle concerten is Zusterplein 12 3703 Zeist. Zie onderstaande kaart voor details over de locaties.

Kaart ILFZ locaties in Zeist

Schubert en zijn voorgangers

Robert Holl heeft ervoor gekozen om het tweede Internationaal Lied Festival Zeist te wijden aan de liederen van Schubert en zijn voorgangers Haydn, Mozart en Beethoven.

 

Schubert

Schubert is de ultieme liedcomponist. In de liedkunst heeft Schubert zijn historische zending vervuld: hij heeft het Duitse romantische lied definitief gestalte gegeven. Het berust op een intieme toon, een beknopte, overzichtelijke vorm en samenwerking van zangstem en instrumentale omlijsting, om de diepere zin van de tekst intense uitdrukking te geven. Muzikale en literaire gedachten groeien volkomen samen. Het is Schuberts historische betekenis dat hij de grondslag legde voor de inkeer, de zelfbezinning en de synthese van tekst en melodie, van melodie en instrumentale omlijsting, die de grootheid van de Duitse romantische liedkunst blijven uitmaken. In totaal componeerde Schubert meer dan 600 liederen, waarvan ruim 100 meerstemmig.

Schubert (1797 – 1828) is geïnspireerd door zijn voorgangers en voorbeelden Haydn (1732 – 1809), Mozart (1765 – 1791) en Beethoven (1770 -1827).

 

Haydn

HaydnHaydn was een leermeester van Beethoven en werd bewonderd door zijn jongere tijdgenoot Mozart. Haydn schreef 48 liederen. Zoals alle liederen uit deze periode zijn ze strikt strofisch gecomponeerd en is de begeleiding ondergeschikt aan de zangpartij. Binnen dit strikte raamwerk wist Haydn verrassend fraaie liederen te componeren. Sommige liederen, zoals “Die Landlust” en “Eine sehr gewöhnliche Geschichte”, hebben de goedmoedige humor die zo kenmerkend is voor Haydn. Dat Haydn meer te vertellen heeft, bewijst hij in diep-ernstige liederen als “Das Leben ist ein Traum” en “Geistliches Lied”. Tijdens een verblijf in Engeland schreef Haydn een set liederen op Engelse en Schotse teksten. Het was een afscheidsgroet aan zijn Engelse muziekvrienden die hem “The Shakespeare of Music” noemden.

 

Mozart

MozartMozart wordt naast Johan Sebastian Bach en Ludwig van Beethoven gerekend tot de componisten die binnen een traditie nieuwe muzikale concepten bedachten en die diepgaande invloed uitoefenden op alle na hen komende componisten. Mozarts werk wordt gerekend tot de muziek van de klassieke periode. Samen met Joseph Haydn en Ludwig van Beethoven vormt hij, muziekhistorisch gezien, de Eerste Weense School. In het oeuvre van Mozart heeft het lied een bescheiden plaats toebedeeld gekregen. Mozart bedient zich in zijn 34 liederen hoofdzakelijk met teksten van minder gekende auteurs. Zijn sublieme muziek voegt een enorme meerwaarde aan de onschuldige teksten. De liederen van Mozart hebben een vaste plek in het liedrepertoire verworven. Bekend zijn “Der Zauberer”, “Das Veilchen” (op tekst van de grote dichter Goethe), “Als Luise die Briefe” en “An Chloe”. Mozart getuigt in zijn liederen van ongeëvenaard raffinement en emotionele diepgang. Intense emotie ligt ook aan de basis van het indrukwekkende “Abendempfindung” uit 1787. Eenvoud, gelatenheid, suggestieve pianobegeleiding, vereenzelviging met de ik-figuur, alle ingrediënten van het Schubert-Lied zijn hier reeds aanwezig.

 

Beethoven

BeethovenDe liederen van Beethoven vormen het minst bekende deel uit zijn oeuvre, hoewel zijn subtiele tekstbehandeling en zijn complexe pianopartijen de weg plaveiden voor de liedkunst van Schubert en Schumann. Beethovens liedcyclus “An die ferne Geliebte” is een werk waaruit grote oorspronkelijkheid spreekt; de cyclus is nog steeds een mijlpaal in het vroegromantische liederenrepertoire. Alle liederen van Beethoven zijn te beschouwen als een reeks variaties op het thema van de verre geliefde, ze hebben daarmee ook een autobiografisch karakter.

 

Beleef hoe Schubert en zijn voorgangers als geen ander uitdrukking hebben gegeven aan diepmenselijke emoties door het Internationaal Liedfestival Zeist 2017 te bezoeken!