Internationaal Liedfestival Zeist, Schubert

Internationaal Liedfestival Zeist

Dinsdag 17 mei tot en met zondag 22 mei 2016

Internationaal Liedfestival Zeist, Broederkerk ZeistIn mei 2016 heeft de eerste editie plaats van het Internationaal Liedfestival Zeist plaatsgevonden.
Artistiek leider Robert Holl had een veelzijdig programma samengesteld. De beroemde ‘Freundeskreis’ rond de ultieme liedcomponist Franz Schubert kwam tot leven.
Wereldvermaarde zangers en pianisten traden op, naast en met amateurs en ‘rising stars’. Aanstormend talent nam deel aan de International Mastercourse. Inspirerende inleidingen, een film, een wandeling met lunchconcert: het verklanken van emoties kwam in al zijn diversiteit aan bod.

Festivallocatie was de prachtige Evangelische Broederkerk in de groene omgeving van Slot Zeist. Zo ontstond een week lang de perfecte intieme ambiance waar de liedkunst volledig tot zijn recht komt.

Foto's van de concerten

Schubert de ultieme liedcomponist

Robert Holl heeft ervoor gekozen om het eerste Internationaal Lied Festival Zeist volledig te wijden aan de liederen van Schubert.

Waarom? Een citaat uit de Schubert-biografie van dr. J.L. Broekx maakt het duidelijk:

“Schubert is de ultieme liedcomponist. In de liedkunst heeft Schubert (…) het Duitse romantische lied definitief gestalte gegeven. Het berust op een intieme toon, een beknopte, overzichtelijke vorm en samenwerking van zangstem en instrumentale omlijsting, om de diepere zin van de tekst intense uitdrukking te geven.

Schubert wil echter als componist niet op tirannieke wijze over de tekst heersen; hij past zich aan bij elke tekstdichter en bij de stemming van elk vers. Daardoor herhaalt hij zich nooit en wordt zijn liedkunst, ondanks het grote aantal werken, nooit eentonig. Muzikale en literaire gedachten groeien volkomen samen.

Bij dat alles laat Schubert zich niet door wijsgerige overwegingen leiden. Hij vertrouwt volkomen op zijn spontane intuïtie, zodat vele van zijn liederen als het ware de afdruk zijn van een al dan niet bewuste belevenis. Zijn liedkunst berust op stemmingen en aanvechtingen, niet op betogende expressie, zoals de latere, hoogromantische liedkunst. Wel heeft Schubert de weg aangewezen waarlangs het Duitse lied zich verder zal ontwikkelen, maar het spreekt vanzelf dat zijn opvolgers (Schumann, Brahms, Strauss e.a.) elk een eigen karakter aan dat lied gegeven hebben.

Toch blijft het Schuberts historische betekenis dat hij de grondslag legde voor de inkeer, de zelfbezinning en de synthese van tekst en melodie, van melodie en instrumentale omlijsting, die de grootheid van de Duitse romantische liedkunst blijven uitmaken. In totaal componeerde Schubert meer dan 600 liederen, waarvan ruim 100 meerstemmig.”

Beleef hoe Schubert als geen ander uitdrukking heeft gegeven aan diepmenselijke emoties door het Internationaal Liedfestival Zeist 2016 te bezoeken!